BuSO de Triangel

Buitengewoon onderwijs voor jongeren met een matig of ernstig verstandelijke beperking: Type 2 / Opleidingsvorm 1

Op zoek naar een veilige omgeving die je alle kansen en mogelijkheden laat ontdekken?
Wij gaan samen met jou op weg naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Zorg- en onderwijsgroep de Triangel

start inschrijvingen schooljaar 2024-2025:

voorrangsperiode: vanaf 15/04/2023 om 14u

reguliere inschrijvingen: vanaf 29/04 om 14u

meer info: zie inschrijvingen