De Sirocco-klas is een deel van de GES-werking en is bedoeld voor leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en gedrags- of emotionele stoornissen of autisme. De klas kan beschreven worden als een motorisch functionele klas. Er wordt in deze klas veel afwisseling voorzien tussen inspanning en ontspanning, activiteiten en rust.

In de klas wordt een consequente en gestructureerde aanpak gehanteerd. Er wordt gezorgd voor een prikkelarm en veilig klimaat waarin elke leerling zich kan ontplooien en waar ingezet wordt op de talenten van elke leerling. Daarom wordt er vooral individueel gewerkt om te kunnen inspelen op de specifieke noden van elke leerling.

Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroepen en therapeuten om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.