De Parelklas is een basaal functionele klas met leerlingen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking met soms een bijkomende motorische of visuele stoornis. Sommige van de leerlingen zitten in een rolwagen, andere leerlingen zijn mobiel. We bieden structuur door aangepaste klasinrichting, verbale en visuele ondersteuning, een dagschema en SMOG.

De klas biedt activiteiten aan op vlak van zelfredzaamheid, communicatie en ICT-vaardigheden, vrijetijdsinvulling en arbeidsvaardigheden. De leerlingen hebben nood aan een evenwicht tussen ontspanning en inspanning. De combinatie van dit alles, is belangrijk in het leven na hun schoolcarrière.

Er is een nauwe samenwerking met de therapeuten en leefgroepen van het DVC zodat er continuïteit in zorg is.