Al enkele jaren vormen we met de alle leerlingen en leerkrachten een hechte groep in de basale cluster. Heel regelmatig maken we deelgroepjes of vormen we één grote groep in functie van de activiteiten die we zo goed mogelijk willen organiseren op maat van onze leerlingen. Gezien de grootte van de groep bestaat de basale cluster uit twee klassen (basale cluster 1 en basale cluster 2).

Voor het activiteitenaanbod vertrekken wij steeds vanuit de meest recente beeldvorming van de leerling. Deze wordt opgemaakt en bijgestuurd door leerkrachten, therapeuten en begeleiders van de school in nauwe samenspraak met de ouders en begeleiders van het MFC.
We streven naar een leeromgeving waarin de leerlingen zich goed voelen en van daaruit kunnen open staan voor het klasaanbod.
Onze klasactiviteiten zijn gevarieerd en een totaalbeleving: een aanbod waarbij we aandacht geven aan alle zintuigelijke prikkels. De houdingswissels, verzorging en snackmomenten zijn aangepast aan de individuele noden van elke leerling en maken dagelijks deel uit van het aanbod.

Onze leerlingen zijn jongeren die een specifieke zorgvraag hebben maar ons nog elke dag verrassen door hun mogelijkheden, hun aanvoelen, hun doorzetting… .