De octopus is een basale auti-klas. De leerlingen in deze klas hebben een matige tot ernstige mentale beperking en autisme. Er wordt voornamelijk een basaal en motorisch aanbod geboden, binnen een strakke structuur en duidelijke omkadering om rust en veiligheid bij de leerlingen te bekomen.

Sommige leerlingen zonder autisme zijn heel erg gebaat bij de aanpak binnen deze klas, zodat het uitzonderlijk gebeurt dat leerlingen zonder autisme in deze klas aansluiten. De noden van elke individuele leerling staan immers voorop.

Er zijn zowel mobiele als minder mobiele leerlingen. In de klas zijn enkele individuele ruimtes die fungeren als werkruimte en/of vrijetijdsruimte, dit om duidelijkheid en veiligheid te bieden voor de leerlingen. Er kan gewerkt worden met een dagschema om de tijd te structureren, wat voor veel leerlingen met autisme rust brengt. De klas heeft nood aan een vaste structuur en een geïndividualiseerde aanpak. Daarnaast worden er ook groepsactiviteiten aangeboden, om te kunnen groeien in sociale vaardigheden.

Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroep en therapeuten van het DVC om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.