BuSO de Triangel is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs type 2, opleidingsvorm 1. Dat betekent dat in deze school leerlingen onderwijs volgen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.

De school voorziet enkel in opleidingsvorm 1 (OV1). Deze opleidingsvorm is gericht op het maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Dit onderwijs geeft de leerlingen een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu en op het zo zinvol mogelijk kunnen invullen van hun vrije tijd, met een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid.

Om tot de school te worden toegelaten dienen de leerlingen te beschikken over een attest type 2 - OV1. Dit attest wordt uitgereikt door het CLB.