Ons team bestaat uit heel wat mensen. Leerkrachten, therapeuten, busbegeleiders, medewerkers van het onderhoud, secretariaat, vrijwilligers, stagiairs en directie zetten zich dagelijks in voor al onze leerlingen.

We gaan uit van een open communicatie en transparantie.

Samen met ouders en/of het netwerk bekijken we op welke manier het team de beste ondersteuning kan bieden aan elke leerling.

Directie: Evelyn Quintyn
tel. 09 370 72 15
evelyn.quintyn@dvcdetriangel.be
buso@dvcdetriangel.be
buso.secretariaat@dvcdetriangel.be

Voorstelling team