De Ankerklas is een schools functionele leerklas met leerlingen met een matig verstandelijke beperking. Ze hebben veel mogelijkheden op vlak van zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, arbeidsvaardigheden, communicatie en schoolse vaardigheden.

Alle leerlingen zijn mobiel en begrijpen de algemene omgangstaal goed. Sommige van de leerlingen gebruiken SMOG ter ondersteuning. Het contact met begeleiders en tussen de klasgenoten verloopt spontaan, open en goed. De leerlingen kunnen verschillende groepsactiviteiten aan waarbij er ook aandacht is voor sociale vaardigheden. Daarbij wordt gekozen voor een gezonde afwisseling tussen groepsmomenten en individuele leermomenten.

Er is een nauwe samenwerking met de therapeuten en leefgroepen van het DVC zodat er continuïteit in zorg is.