En wat na BuSO de Triangel?

Wanneer leerlingen de leeftijd van 21 bereiken, verlaten zij in normale omstandigheden de school. Op dat moment stopt hun schoolcarrière en treden zij de wereld van de volwassenheid binnen. Zowel voor leerlingen als voor hun ouders is dit een belangrijk overgangsmoment. Vaak moeten er keuzes gemaakt worden op vlak van wonen en werken. Gelukkig staan onze leerlingen en hun ouders er niet alleen voor. Zij worden stapsgewijs begeleid door het multidisciplinair team van de school (en eventueel het DVC) in samenwerking met het CLB zodat elke leerling een geschikte plek kan vinden in het leven na school.