De Albatros is een gestructureerde functionele auti-klas. In deze klas zitten leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking en autisme. Deze leerlingen hebben allen nood aan veel structuur en een duidelijke, consequente aanpak. In de klas zijn een aantal individuele ruimtes aanwezig, om rust en duidelijkheid bij de leerlingen te bekomen. Ook de tijd wordt gevisualiseerd aan de hand van een dag- of weekschema. De manier waarop dit gebruikt wordt is afhankelijk van elke leerling.

Er wordt in deze klas zoveel mogelijk individueel gewerkt om tegemoet te kunnen komen aan de noden van elke leerling. Toch zijn er ook groepsmomenten (vaak in deelgroepjes) zodat de leerlingen kunnen werken aan hun sociale vaardigheden. Het aansterken van functionele vaardigheden, en werken aan zelfredzaamheid zijn belangrijke doelstellingen binnen deze klas. Daarnaast is het ook een aandachtspunt in deze klas om vrije tijd zinvol in te vullen.

Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroepen en therapeuten van het DVC om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.