Ziekte

Is uw kind ziek? Breng de school hiervan op de hoogte en zorg zo snel mogelijk voor een schriftelijke verantwoording. Kijk de afspraken na in het schoolreglement om misverstanden te vermijden.

Is uw kind 1, 2 of 3 opeenvolgende schooldagne ziek, dan volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan echter slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

 

Belangrijk

Om een goede continuïteit te kunnen bieden in het lesaanbod, en om te voldoen aan de leerplicht is het belangrijk dat alle leerlingen op school aanwezig zijn. Indien uw kind niet op school kan aanwezig zijn, gelieve de school dan zo snel mogelijk hiervan te verwittigen op 09/370 72 15.