De Orka is autiklas waar inspanning en ontspanning zorgvuldig worden afgewisseld zodat de balans van “kunnen >< aankunnen” in evenwicht blijft.

In deze klas zitten leerlingen met een matige mentale beperking en autisme. Ook leerlingen die geen diagnose autisme hebben, maar wel baat hebben bij de aanpak, zijn welkom in deze klas. De leerlingen hebben allen nood aan structuur en een duidelijke, consequente aanpak. Er wordt in deze klas individueel gewerkt waar nodig, maar er zijn veel  groepsmomenten zodat de leerlingen kunnen werken aan hun sociale vaardigheden en kunnen leren functioneren in groep.

Belangrijke doelstellingen in deze klas zijn het aansterken van functionele en schoolse vaardigheden, het werken aan zelfredzaamheid en motoriek. Daarnaast is het ook een aandachtspunt in deze klas om vrije tijd zinvol in te vullen.

Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroepen en therapeuten van DVC de Triangel om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.