De Orka is kleine autiklas waar inspanning en ontspanning zorgvuldig worden afgewisseld zodat de balans van “kunnen >< aankunnen” in evenwicht blijft.

In deze klas zitten leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking en autisme. Deze leerlingen hebben allen nood aan veel structuur en een duidelijke, consequente aanpak.  In de klas zijn een aantal individuele ruimtes aanwezig, om rust en duidelijkheid bij de leerlingen te bekomen.  Er wordt in deze klas zoveel mogelijk individueel gewerkt om tegemoet te kunnen komen aan de noden van elke leerling. Toch zijn er ook groepsmomenten (in kleine groepjes) zodat de leerlingen kunnen werken aan hun sociale vaardigheden en kunnen leren functioneren in groep.  Belangrijke doelstellingen in deze klas zijn het aansterken van functionele vaardigheden, het werken aan zelfredzaamheid en motoriek. Daarnaast is het ook een aandachtspunt in deze klas om vrije tijd zinvol in te vullen. Het lessenpakket van deze klas wordt vervolledigd door een basaal en sensorisch aanbod, afgestemd op de behoeften en interesses van onze leerlingen. Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroepen en therapeuten om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.

Foto's van De Orka