De Mistral-klas is deel van de GES-werking en is bedoeld voor leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en gedrags-of emotionele stoornissen of autisme. Dit wil zeggen dat we voor onze leerlingen extra letten op een evenwicht tussen kunnen en aankunnen.

Er is veel tijd voor werken en schoolse vaardigheden maar deze worden steeds afgewisseld met sport en vrije tijd/ICT. Onze leerlingen hebben veel mogelijkheden op vlak van zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, arbeidsvaardigheden en communicatie. Er worden sociale vaardigheden aangereikt in deelgroepjes en we waken voor positieve interacties tussen de leerlingen.

Daarnaast worden wij ondersteund door paramedici van onze school (logopedist, kinesist, ergotherapeut, orthopedagoog) en werken wij nauw samen met de leefgroepen van DVC de Triangel. Vele van de leerlingen uit de Mistral verblijven in leefgroep ‘Molendreef 69’ en ‘De Vliering’.